Hoere ruẹ obo kevbe yin!

[act:play] ebe-nanaghewin-nayemwenkha iku.

_ _ _ re emwen.

Ne ebe-nanaghewin-nayemwenkha mwen ne emwen.

Edo Ebe-Nanaghewin-Nayemwenkha -

Enaijiria
Uki Ague
Uki Egbo
Uki Emorho
Uki Ifie
Uki-Egua
Uki-Ekhuen
Uki-Ohie
abe
aga
agailovbie
aguanyuwaya
amẹ
aro

ebe
ebhakhue
efoto
efu
egbe
egogo
eha
ehairrọvbugie
ehan
eho
ekenokho
ekhu
ekhuyenayasonevbinye
ekpaku
ekpetinobo
ekpetinota
ekpetinughe
elẹdẹ
emiowo
emwineboyalebare
emwinoehoholaowa
emwinofuamere
eni
enẹ
erha
erhan
eruawa
eteburu
eva
evairrọvbugie
evbaire
evbare
gbẹnnẹ
gha
hẹhẹ
hẹnn
i
ibata
ibọru
igbọn
ihinrọn
ihion
ihue
ikhue
ikpianbọ
ikpianwẹ
iman
iran
isẹn
itehie
iyan
iye
iyisẹn
izabọ
koyo
lahọ
nokhuo
nokpia
obo
obobo
ofen
ogedebo
ohuan
okhuo
okpe
okpia
omomo
ore
owa
owakhoe
owo
re
ri
rrie
sofa
tuɛ
tẹlifoni
u ru ese
ugha
ughegbe
uho
uhun
ukhinegbe
ukohun
ukoni
ukpakebo
ukpobo
ukpoebo
ukpon
ukpu
umwẹ
unu
vba azegbe
èkuhye
ɔ
ɛki
ẹgbẹe
ẹmila
ẹvbi
ọkpairrọvbugie
ọmo
.